Algemene voorwaarden

Levertijd en verzendkosten

Wij bezorgen in Nederland en België voor elk bedrag aan € 5 verzendkosten, en voor Duitsland € 10. Voor andere landen gelden andere tarieven; hiervoor kan u contact met ons opnemen.
Onze pakketten worden verpakt met een maximum van 31 kg. Bestellingen met een hoger gewicht worden (afhankelijk van het gewicht) in twee of meer pakketten verstuurd. Voor deze extra verzendinspanning kan afhankelijk van het gewicht en de waarde van je zending een extra toeslag van € 5 voor tweede en volgende pakketten in rekening gebracht worden.
Het totale bedrag aan verzendkosten wordt aangegeven zodra je je identificeert in je account of wanneer je je afleveradres opgeeft bij het valideren van de bestelling.
Onze standaard pakketten worden verzonden met GLS.

Levertijd binnen Nederland en België

• Binnen Nederland en België wordt meer dan 90% van onze bestellingen geleverd in het hieronder aangegeven aantal dagen.
• De levertijd kan afwijken door de beschikbaarheid van een product in ons magazijn, productsoort, feestdagen of gekozen betaalmethode (vooruitbetaling).
• Bij niet voorradige producten wordt contact opgenomen om de leverdatum te bespreken. Wil je de reeds voorradige producten geleverd krijgen voor dat de niet leverbare beschikbaar zijn, komt er 5 euro verzendkosten bij het product dat later na geleverd wordt.

Bestelling op verwachte levertijd
1 – 4 werkdagen

Als producten niet op voorraad zijn kan het to 2-3 weken maximaal duren eer er geleverd wordt. Met uitzonderingen als de producten bij de leveranciers niet te verkrijgen zijn tijdelijk. Dan wordt er contact opgenomen en eventueel het geld terugbetaald.

Retouren en vervangingen

Wanneer en hoe kan ik een artikel terug sturen?

Van gedachte veranderd
Je hebt het recht jouw koopovereenkomst met ons binnen 14 dagen na levering op te zeggen zonder vermelding van reden. Ben je niet tevreden? Dan vragen wij je om binnen 14 dagen contact met ons op te nemen over jouw retourzending. Alle producten die je online gekocht hebt en die je niet leuk vindt, kunnen teruggestuurd worden als het voldoende gefrankeerd is.

Verkeerd product ontvangen
Als je onverhoopt een verkeerd artikel heeft ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice om de retourzending en terugbetaling in orde te maken.

Uitgesloten van het herroepingsrecht
Een klein aantal artikelen is uitgesloten van het herroepingsrecht. Deze artikelen, zoals geopende verpakkingen, gebruikte items, gepersonaliseerde artikelen of artikelen met een korte houdbaarheidsdatum, kunnen niet geretourneerd worden. Producten die beschadigd zijn of niet meer hun verpakking of prijskaartje bevatten worden niet meer geaccepteerd.

Terugsturen van een artikel

Stap 1:
Neem eerst, binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, contact op met ons via mail voor je de goederen terugstuurt. Zodra de goederen ontvangen zijn, zal er een creditnota opgesteld worden.

Wil je bij jouw contact direct het artikelnummer van het artikel dat je wilt retourneren aan ons doorgeven? Je kunt jouw pakket retourneren via een zelf gekozen verzendfirma. De kosten van het retourneren betaal je zelf.

Stap 2:
Voorzie bij het verzenden een goede stevige verpakking zodat de producten in het transport geen schade kunnen oplopen. TIP: bewaar altijd het ontvangstbewijs van jouw retourzending naar ons! Mocht jouw retourzending verloren raken of beschadigd geraken , kunnen wij helaas geen terugbetaling doorvoeren.


Inhoudsopgave

• Omvang
• Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid
• Prijzen en verzendkosten
• Verzending
• Eigendomsvoorbehoud
• Herroepingsrecht
• Garantie en aansprakelijkheid
• Betaalmethoden en creditnota’s
• Privacy
• Identiteit van de contracterende partij
• Slotbepalingen
• Gebruik van de Facebook Custom Audience-service via de Pixel-methode

1. Omvang

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen Animalia bvba Aarschotsesteenweg 62, 2230 Herselt en zijn klanten via de online shop www.catsandstuff.be

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid

1. Bestelproces

Catsandstuff biedt zijn klanten een groot aanbod voor alle zaken omtrent katten. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, afmetingen of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.

Door het klikken op het winkelwagen icoon, in de rechter bovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.

Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de Bestelling verzenden knop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet geregistreerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie gewoon invullen.

Door vervolgens te klikken op de knop betalen, komt de klant bij het Overzicht. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de BTW) en details over de verzending en de kosten.

De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

2. Afsluiten van overeenkomsten

De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met catsandstuff wordt alleen bevestigd als de bestelde producten naar de klant verzonden zijn en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).

3. Afsluiten van overeenkomsten bij vooruitbetaling

Afwijkend van 2.b. komt bij de keus voor vooruitbetaling een contract al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door catsandstuff. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op de onder 8.e. genoemde rekeningen. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op de onder 8.e. genoemde rekening wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

4. Beperkte hoeveelheid

De aangeboden producten worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden en alleen aan personen die een leeftijd hebben bereikt waarin ze bekwaam zijn om een legale transactie aan te gaan. De maximale bestelwaarde bedraagt € 1.900,00.

3. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

4. Verzending

Tenzij anders vermeld in de verzendbevestiging, is de verwachte levertijd 1-4 werkdagen.
In het geval dat Catsandstuff niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan Catsandstuff zijn geleverd door eigen leveranciers, mag Catsandstuff zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal Catsandstuff de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal Catsandstuff het betaalde bedrag terugstorten naar de klant.
In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met de klantenservice. Als resultaat heeft Catsandstuff de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. De klant voorziet zoveel mogelijk informatie (foto’s en bewijs van schade). Bij het ontvangen van een pakket kijkt de klant na of er fysieke schade zichtbaar is aan het pakket. Indien dit het geval is, zal dit bij aftekenen voor ontvangst genoteerd worden.

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Catsandstuff totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar, is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van Catsandstuff niet toegestaan.

6. Herroepingsrecht

Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht. Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact opnemen met de klantendienst.

Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U heeft het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Animalia bvba, Aarschotsesteenweg 62, 2230 Herselt, België) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over uw annulering van de overeenkomst informeren. Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat u de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Gevolg van herroeping
Als u de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk), als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot u heeft aangetoond dat u de goederen retour heeft gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.
U heeft de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, naar ons teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft retour heeft gezonden.
Retouradres:
Animalia bvba
Aarschotsesteenweg 62
2230 Herselt
België

Wilt u een artikel of pakket retourneren? Dan vragen wij u binnen de termijn van veertien dagen contact op te nemen met onze klantenservice om de instructies voor de retourzending aan te vragen.
U bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan u te wijten is. U mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Uitzonderingen van herroepingsrecht
Het herroepingsrecht gaat niet op in geval van de verzending van goederen die:
• niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de consument belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn gericht. Goederen die snel bederven of goederen met een nog korte uiterste verkoopdatum.
• Producten die beschadigd zijn door gebruik.

Herroepingsformulier

Als u de overeenkomst wilt annuleren, stuur dan dit formulier ingevuld terug.
• “Aan Animalia bvba – Catsandstuff Aarschotsesteenweg 62, 2230 Herselt, België, E-mail: info@dierenspeciaalzaak-animalia.be
• ”Hierbij bevestig(en) ik/wij (*) dat mijn/onze (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
• – Klantnummer:
• – Ordernummer:
• – Besteld op (*) / ontvangen op (*):
• – Naam van de persoon / consument(en):
• – Adres van de persoon / consument(en):
• – Handtekening van de Consument (bij de melding op het papier)
• – Datum
_______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

8. Betaalmethoden en creditnota’s

1. Betaalmethoden
Goederen kunnen worden betaald met iDeal, Bancontact, op rekening vooruitbetaling. Catsandstuff heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren. Betaling via cash is enkel mogelijk bij ophaling van de producten in de winkel.

2. Vooruitbetaling
Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door Catsandstuff is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd. Tevens bieden we de mogelijkheid direct te betalen via IDEAL of Bancontact.

Bankgegevens:
Animalia BVBA
Bank: ING
Plaats: Herselt
IBAN: BE97 3631 9498 0649
SWIFT (BIC): BBRUBEBB

9. Privacy

Catsandstuff neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus. De privacyverklaring kan worden bekeken op de privacybeleid pagina.

10. Identiteit van de contracterende partij

Animalia bvba, Aarschotsesteenweg 62, 2230 Herselt, België

vertegenwoordigd door de Raad van bestuur

Belangrijkste plaats van bedrijfsvoering: Herselt
BTW nummer: BE 0560 861 225

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd op en geldig vanaf 5 december 2018.